Visitor:3912
銷售據點 Retail Stores

 

服務時間:AM.09:30~PM.18:00

台中辦事處

407 台中市西屯區上安路101巷5號(上安路全家便利商店對面)

電話:04-27003806    傳真:04-27003807  

彰化總廠:彰化縣福興鄉秀厝村14號

官方網站:http://www.lirdi.com  

聯絡信箱:kinghung1688@gmail.com

 

 

Service Time: AM.09:30~PM.18:00

Taichung Office

Retail Address: 1F, No 5 Ln 101, Shang an Rd., Situn District, Taichung City 407, Taiwan (R.O.C)

Retail Phone:+886-4-27003806  Fax: +886-4-27003807

Manufacturer1:No.14, Fuxing Township, Changhua

 

Official Web Site: http://www.lirdi.com

 E-mail: kinghung1688@gmail.com

 
最 新 消 息   |   L E D 招 牌 設 計   |       燈 箱      |     L E D 燈 箱     |     廣   告   招   牌     |    聯 絡 我 們
               
                                                                                                                                                                                                                                                    京鴻科技股份有限公司 / 力爾迪光源設計事業部
                                                                                                                                                                                                                                                  【彰化總廠】彰化縣福興鄉秀厝村洪堀巷4-19號 
                                                                                                                                                                         【台中門市】台中市西屯區上安路101巷5號1樓 / TEL:+886-4-27003806 / FAX:+886-4-27003807
                                                                                                                                                                                                                                              版權所有 © 2013 Lirdi-light Taiwan All Rights Reserved.